LET OP: Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen wij de richtlijnen van de overheid. Dit heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Wij vragen hierbij ook uw medewerking en begrip. KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Directeur-bestuurder

LEKSTEDEwonen kent vanuit de statuten een bestuurder die tevens optreedt als directeur van de werkorganisatie: de heer E. de Groot. Om de taken goed te kunnen vervullen legt de directeur-bestuurder onder meer een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. In de statuten is aangegeven welke voorgenomen besluiten dat zijn.

Directeur-bestuurder

Het bestuur van LEKSTEDEwonen is sinds 15 januari 2007 in handen van de heer E. de Groot (geboortedatum 30-04-1962). Hij bekleedt de volgende nevenfuncties c.q. is betrokken bij:

  • Directeur van Vereenigd Belang Holding BV, als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
  • Lid Algemeen Bestuur Regionale Woningcorporaties Utrecht (RWU);
  • Algemeen bestuurslid Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU);
  • Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties.

Voor deze nevenfuncties worden geen bezoldigingen ontvangen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden